İCRA İFLAS

Bireysel ve Kurumsal tüm müvekkillerinin özellikle ticaret piyasası kaynaklı olarak cari hesap, fatura,çek,bono ve her türlü alacaklarının tahsili ve icra işlemlerinden doğan takip, haciz gibi sair tüm işlemlerini gerçekleştirerek hukuki takibini yapmak amacıyla hizmet vermektedir.

 

Ticari hayatın devamı için vazgeçilmez olan alacağın tahsilidir. Bu nedenle alacaklarını hukuksal olarak hızlı ve az masrafla tahsil etmek şirketler için çok önem arzetmektedir. Büromuz bu yükün bir kısmını müvekkillerinin omuzlarından alarak yöneticilerinin kendilerini tamamen ticari faaliyetlere vermelerine yardımcı olacak şekilde durumun hassasiyetle ve ivedilikle harekete geçerek tahsilatın garanti altına alınmasını sağlamayı çalışma prensibi edinmiştir.